Welkom Over mij Behandelingen Contact
webdesign by Ad Smolders © 2013
Wij benadrukken hierbij dat wij geen medische handelingen verrichten ofwel geneesmiddelen toepassen maar hoofdzakelijk manuele behandeltechnieken.
Wij raden u dan ook aan om de aanwijzingen van uw behandelend arts  ten alle tijde nauwkeurig op te volgen.

Dieptemassage

Dieptemassage is een unieke maar ook een zeer intensieve massagemethode. Deze vergt een enorme fysieke inspanning van de manuele therapeut en wordt daardoor nog slechts door zeer weinigen beoefend.

Dieptemassage zorgt voor onmiddellijke pijnverlichting en een duidelijke verbeterde doorbloeding in de weefsels door  een toevoer  van zuurstof.  Hierdoor gaan de weefsels herstellen en worden er tegelijkertijd  afvalstoffen vrijgemaakt.


Omdat ook de dieper gelegen spierlagen worden behandeld, krijgt men een sneller en eveneens blijvend resultaat.  De ervaring vertelt dat de pijnlijke spier niet altijd de oorzaak of de bron is van de pijn.


Een dieptemassage kan door de client als pijnlijk ervaren worden omdat er rechtstreeks op de spieren wordt gewerkt.


Hoewel de pijngrens voor eenieder verschillend is zal deze gedurende de massage nauwlettend door de massage therapeut in de gaten worden gehouden.


De behandeling wordt regelmatig onderbroken waardoor de spieren tot ontspanning kunnen komen. De client ervaart dan ook al vrij snel dat de pijn aanzienlijk afneemt.

Effectief voor

Chronische en acute bewegings-en pijnklachten


Losmaken van spier en spiergroepen waardoor entrapment (inknelling) van de gevoelszenuwen opgeheven wordt en specifieke pijnen kunnen verdwijnen.

Algemene info

Behandelingen kunnen uitsluitend op afspraak plaatsvinden.

rugpijn, nekklachten, tenniselleboog, schouderproblemen, kniepijn, hoofdpijn, tandpijn, oogpijn, duizeligheid, oorsuizingen, carpaal-tunnel-syndroom, beenpijn, heupklachten, achillespeesklachten, voetklachten, spierkrampen, migraine, bewegingsklachten t.g.v. artritis / artrose, gewrichtsklachten, tandenknarsen, aangezichtspijn, duizeligheid, oorsuizingen, uitstralingspijn naar benen en of armen, sportblessures, …

Anamnese

Tjdens een eerste behandeling wordt er steeds een anamnese afgenomen van de cliënt. Een anamnese heeft als doel essentiële informatie te verzamelen die nodig is om een behandeling in de best mogelijke omstandigheden uit te voeren. De voorgeschiedenis van de cliënt bepaalt de richting van het op te stellen behandelplan. Door een afname van een anamnese kan de begeleider de evolutie van de cliënt nauwgezet in het oog houden, inspelen op de huidige situatie en correct advies verlenen.

Behandelduur

ca. 60 minuten per behandelsessie

Tarief

35 €

Een dieptemassage wordt max. 1x per week gegeven  dit omdat spieren en huid minimaal vier dagen nodig hebben om te herstellen. Afhankelijk van de klachten zijn er gemiddeld tussen de 2 en 5 behandelingen nodig voor een optimaal reslutaat.

Behandelfrequentie