Welkom Over mij Behandelingen Contact
webdesign by Ad Smolders © 2013
Wij benadrukken hierbij dat wij geen medische handelingen verrichten ofwel geneesmiddelen toepassen maar hoofdzakelijk manuele behandeltechnieken.
Wij raden u dan ook aan om de aanwijzingen van uw behandelend arts  ten alle tijde nauwkeurig op te volgen.
Lydia Meyssen - Reiki therapys

Reiki methodiek

Effectief voor

Algemene info

Reiki is een  traditionele Japanse natuurlijke geneeswijze. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld.


De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten rei ('geest' of 'ziel') en ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.


De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat hijzelf "Usui Reiki Ryoho" noemde. "Ryoho" is Japans voor 'therapie'. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Mikao Usui gaf zijn Reiki onderwijs rond 1922 een concrete vorm en werden de eerste “Reiki-masters” opgeleid.


Er wordt bij de Reikimethodiek uitgegaan dat de reiki-behandelaar als universele intermediair optreedt dit om de juiste balans aan de ontvanger over te brengen. Deze energie zal zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger vinden. Dit heeft een weldadige energie tot gevolg die een grote harmoniserende werking heeft op de energiebanen (nadi's) en chakra's genaamd


De Reikimethode met o.a. het doorgeven van energie heeft een positieve invloed  op de disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het heeft ontegenzeggelijk een alomvattende harmoniserende uitwerking op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties.


De Reiki-methodieken worden toegepast voor klachten op het niveau van


Fysieke toestand


Emoties


Mentale gesteldheid


Spirituele beleving


Harmony en Disharmony
Over het algemeen genomen versterkten de Reiki methodieken tevens de gezondheid, weerbaarheid en het welbevinden.


Anamnese

Tjdens een eerste behandeling wordt er steeds een anamnese afgenomen van de cliënt. Een anamnese heeft als doel essentiële informatie te verzamelen die nodig is om een behandeling in de best mogelijke omstandigheden uit te voeren. De voorgeschiedenis van de cliënt bepaalt de richting van het op te stellen behandelplan. Door een afname van een anamnese kan de begeleider de evolutie van de cliënt nauwgezet in het oog houden, inspelen op de huidige situatie en correct advies verlenen.

De Reiki-methodiek is geen traditionele westerse wetenschappelijke geneeswijze. Er wordt dan ook niet gewerkt met geneesmiddelen. Echter in specifieke situaties wordt een z.g. Bachbloesem therapie aangeraden.


***Lees hier meer over de Bachbloesem therapieën.


Behandelduur

ca. 60 minuten per behandelsessie

Tarief

30 €  

Behandelingen kunnen uitsluitend op afspraak plaatsvinden.

Behandelfrequentie

Er zijn geen beperkingen