Welkom Over mij Behandelingen Contact
webdesign by Ad Smolders © 2013
Wij benadrukken hierbij dat wij geen medische handelingen verrichten ofwel geneesmiddelen toepassen maar hoofdzakelijk manuele behandeltechnieken.
Wij raden u dan ook aan om de aanwijzingen van uw behandelend arts  ten alle tijde nauwkeurig op te volgen.

Integrale voetreflexologie

Effectief voor

Algemene info

Refflexzones
klik voor vergroting
Lydia Meyssen voetreflex therapie

Integrale voetreflexologie is een eenvoudige en effectieve natuurlijke manier, waarbij invoelen, intuitie en energetisch werken van groot belang zijn. Vanuit een holistische visie wordt er getracht om de mens terug in balans te brengen via de voeten.

Alle organen en lichaamsdelen zijn door energiestromen met bepaalde reflexgebieden in de voet verbonden, daarom brengt integrale voetreflexologie levensprocessen die zich hebben vastgezet weer in beweging. Ziekte en pijn zijn een hulp om aandacht te geven aan de ontwikkeling van ons menszijn, een bijdrage aan bewustwording, lichamelijk, geestelijk en emotioneel.

Integrale voetreflexologie combineert en integreert een aantal specifieke gebieden. Onder andere de zonetherapie van Dr. Fitzgerald samen met de klassieke voetreflexologie; de wetenschap van de segmentale verschijnselen; het fascia-systeem en de accurate somatische reflectie van ons lichaam in de voeten.

Dit gecombineerd met de basisfilosofie van de meridiaanleer en de kennis van de acupunctuurpunten op de voeten; de kennis van anatomie, pathologie, fysiologie, voeding, kruiden, psychologie, filosofie, biologische inzichten in ziekten en gezondheid, Bachbloesems,… maakt dat integrale voetreflexologie door zijn combinatie van verschillende benaderingen een weldaad is voor ons hele systeem.

In ons lichaam circuleert er een levenskracht waarvan iedere cel en ieder weefsel is doordrongen. Als deze energie geblokkeerd raakt dan wordt het lichaamsdeel dat daarmee samenhangt eveneens beïnvloed. Als een orgaan of lichaamsdeel niet goed werkt, weerspiegelt zich dat in de voeten. De plek in de voet die overeenkomt met een niet goed functionerend orgaan wordt pijnlijk.

De pijnlijke plek in de voet ontstaat in eerste instantie doordat de doorstroming van energie blokkeert. Daardoor gaan het bloed en het lymfevocht minder stromen. Afvalstoffen kunnen moeilijker worden afgevoerd en voedingsstoffen worden moeilijker aangevoerd. Dit proces gaat zichzelf versterken. Tijdens de massage worden de afvalstoffen afgevoerd. Naast het vrijzetten van deze energiestromen, worden ook geestelijke spanningen en emoties losgelaten waardoor het leven weer kan gaan stromen.

Anamnese

Tjdens een eerste behandeling wordt er steeds een anamnese afgenomen van de cliënt. Een anamnese heeft als doel essentiële informatie te verzamelen die nodig is om een behandeling in de best mogelijke omstandigheden uit te voeren. De voorgeschiedenis van de cliënt bepaalt de richting van het op te stellen behandelplan. Door een afname van een anamnese kan de begeleider de evolutie van de cliënt nauwgezet in het oog houden, inspelen op de huidige situatie en correct advies verlenen.

Behandelduur

ca. 60 minuten per behandelsessie

Tarief

30 €  

Vermindert stress en induceert diepe relaxatie


Verbetert de (bloed-en lymfe) circulatie


Zuivert het lichaam van toxines en onzuiverheden


Brengt het hele systeem in balans


Revitaliseert de energie


Stimuleert creativiteit en productiviteit


Is tevens ook preventieve gezondheidszorg!

Behandelingsfrequentie

dit is individueel bepaald naargelang de klacht. We  raden aan om minstens 1 keer per week gedurende een 6-tal weken om

daarna over te stappen op 1 keer om de 2 à 3 weken